O meni

Ideja vodilja je da svi imaju pravo na branioca u krivičnom postupku, a da svaki advokat koji se bavi krivičnim pravom ima obavezu da brani optuženog koji želi da ga angažuje.

Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci završio 2014. godine. Kao advokatski pripravnik radio kod advokata mr Duške Bogojević od 2014. do kraja 2015. godine, nakon čega prelazi kod advokata Miloša Stevanovića.

2016. godine prelazi kod advokata Stevana Dimitrijevića kod koga radi do 2019. godine kada počinje da radi kao samostalan advokat u Banjoj Luci. Pravosudni ispit položio 2016. godine u Banjoj Luci , a advokatski ispit je položio 2019. godine.

Za ovih više od pet godina rada u advokaturi u Banjoj Luci radio je na predmetima iz oblasti krivičnog prava, prekršajnog prava, naknade šteta, porodičnog prava, radnog prava, naplate potraživanja, intelektualne svojine, privrednog (korporativnog) prava i savjetovanja, međunarodnih arbitražnih postupaka, javnih nabavki i upravnih sporova.

Znanja i iskustva iz kancelarija u kojima je radio sada primjenjuje kao samostalan advokat u Banjoj Luci, te klijentima pruža pravnu pomoć iz raznih oblasti prava i zastupa ih pred sudovima i upravnim organima.

U toku dosadašnjeg rada prošao je razna stručna usavršavanja iz oblasti prava intelektualne svojine, gdje je stekao međunarodni sertifikat o završenoj obuci pred Svjetskom asocijacijom za intelektualnu svojinu (WIPO), te je bio učesnik European Communities Trademark Association (ECTA) 2018. godine u Atini kao jedini delegat iz Bosne i Hercegovine.

Ideja vodilja je da svi imaju pravo na branioca u krivičnom postupku, a da svaki advokat koji se bavi krivičnim pravom ima obavezu da brani optuženog koji želi da ga angažuje. Svoje ideale pretočio je u svoju advokatsku kancelariju i vođen geslom „stavi novčanik tamo gdje su ti usta“ odlučio je da svoje znanje i ugled stavi u službu klijenata u želji da pruži kvalitetnu i profesionalnu uslugu.

Ukoliko imate pitanja možete me kontaktirati direktno na broj telefona ili poslati mail putem kontakt forme